Вакансії Вйо Наші роботи

Постер до Дня Соборності України

22 січня Ук­раїна свят­кує день Со­бор­ності, зга­ду­ючи об'єднан­ня УНР і ЗУНР, а та­кож прий­нят­тя IV Універ­са­лу, який про­голо­шував не­залежність УНР. Сла­ва Ук­раїні!