Вакансії Вйо Наші роботи

Постери «Metal icon»

Ми лю­бимо ме­тал. Ми лю­бимо тих, хто й­ого при­носить у наш світ. Ба­гато в чо­му прос­то для се­бе і близь­ких друзів, ми на­малю­вали пос­те­ри з Елісом Ку­пером, Діо і Зак­ком, щоб їх світлий об­раз спос­терігав і зберігав щас­ли­вих влас­ників цих пос­терів.

Хо­чу собі!

Зап­росто, пишіть нам на поч­ту, inbox@mjolnir.com і за­мов­ляй­те.
Всі наші пла­кати спа­кову­ють­ся у міцні ту­буси, в яких во­ни не зімнуть­ся і не на­мок­нуть.